Bilglass

Vi bistår med steinsprutskader og utskifting av bilglass

Kontakt oss

Steinsprut

Skader som følge av steinsprut kommer ofte når du minst venter det. Steinsprut kan være irriterende, men det er ingen grunn til å fortvile. Vi fikser din rute effektivt og kostnadsfritt hvis bilen er kasko- eller delkasko-forsikret, uansett bilmerke og modell.

Som regel kan skader fra steinsprut repareres uten at frontruten må utskiftes, og en reparasjon av steinsprut vil gjøre frontruten like sterk som den var før skaden oppsto. Venter du derimot lenge med å gjøre noe med skade fra steinsprut, kan det utvikle seg til å bli en sprekk. Skjer dette i fart mens du kjører, kan sikkerheten settes i fare.

Plasseringen og størrelsen på skaden som følge av steinsprut er avgjørende for om ruten må skiftes ut eller om vi kan foreta en reparasjon.

Bytte av bilglass

En sprukken rute forringer ikke bare bilens verdi, men er en trafikkrisiko både for deg og andre bilister. I tillegg til at det hemmer sikt på veien, kan en sprukket frontrute få store konsekvenser ved en kollisjon. 

Frontruten er en viktig bestanddel av bilens struktur, og selv kollisjonsputen på passasjersiden er avhengig av frontruten når den skal utløses. Venter du til ruta sprekker, må du betale en egenandel, så vi anbefaler å komme med din steinsprutskade til oss så fort som mulig. Med sprekk eller steinsprut i frontruta tilbyr vi å fjerne den gamle ruten og sette inn nytt bilglass.

Trenger du hjelp med steinsprutskade eller bytte av bilglass?

Ta kontakt med oss