Hjulstillingskontroll

Vi avdekker og justerer alle typer skjevheter på din bil

Kontakt oss

Få en god kjøreopplevelse

For en best mulig kjøreopplevelse, er det viktig at bilens stabilitet og styrefølelse i svinger, fungerer optimalt.

Opplever du at dekkene på bilen slites ujevnt, kan det lønne seg å kontrollere hjulstillingen. Vi i Skadesenteret Sogn utfører kontroll av alle fire hjul, og sjekker om vinkelen på hjulene er riktig. Dersom skjevhet avdekkes, utfører vi de nødvendige justeringer.

Når bør jeg få utført en hjulstillingskontroll?

Det skal ikke nødvendigvis så mye til før det oppstår skjevhet i hjulstillingen. Kjører du feil på en fortauskant eller i et hull i veien, kan skjevhet oppstå. Tegn på at det bør utføres en hjulstillingskontroll kan være:

  • Tydelig skjev slitasje på dekkene, for eksempel mer slitasje på innerkant.

  • Bilen trekker merkbart til den ene siden, også etter kontroll av lufttrykk.

  • Rattet står ikke i midtstilling, selv om du kjører rett frem.

  • Bilen føles ustabil i svinger.

Hvorfor kontrollere hjulstillingen?

Når det utføres kontroll, og eventuelt utbedring av hjulstillingen, forbedres bilens kjøreegenskaper. Med riktig hjulstilling vil også dekkenes levetid forlenges, ettersom ujevn dekkslitasje unngås.

Har du spørsmål eller ønsker å få gjennomført en hjulstillingskontroll?

Ta kontakt for en hyggelig prat